פרטי API

API מסמכים (חשבוניות,קבלות וכו...)
1. יצירת מסמך נתונים שהמתממשק אמור לשמור ברמת הלקוח א. מפתח זיהוי של החברה שיסופק ע"י CloudERP (טקסטואלי באורך עד 100 תווים) ב. webServerUrl כתוב...
ב', 29 ינו, 2018 at 9:01 AM
API הזמנות רכש
נתונים שהמתממשק אמור לשמור ברמת הלקוח –    מפתח זיהוי של החברה שיסופק ע"י cloudERP (טקסטואלי באורך עד 100 תווים) –     webServerUrl – כתובת שרת יעד (...
א', 14 מאי, 2017 at 3:12 PM
PDF Document Metadata
Field Name Format Max Charcters Notes DocumentDate String DD/MM/YYYY DocumentType String "TaxInvoice","DebitDocument" Documen...
ד', 28 יונ, 2017 at 4:42 PM
API Status
בדיקת זמינות כללית ו/או גרסה פורמט:  פרמטר ערך Url [webServerUrl]/Companies/NewestVersionNumber?token={token} Method GET Token...
א', 19 נוב, 2017 at 1:05 PM
Credit card clearing response from single clearing page
window.addEventListener("message", function receiveMessage(event) {  if (event.origin !== "https://clouderp.io")     return;  /...
ב', 25 מרץ, 2019 at 10:30 AM