נתונים שהמתממשק אמור לשמור ברמת הלקוח

–    מפתח זיהוי של החברה שיסופק ע"י cloudERP (טקסטואלי באורך עד 100 תווים)

–     webServerUrl – כתובת שרת יעד (עבור לקוחות עם סביבה משלהם)

o    בד"כ יהיה:

http://sync.clouderp.io/

התהליך

  1. קריאה ליצירת הזמנה (פירוט בהמשך)
  2. פתיחת דפדפן כרום עם הכתובת הבאה:       

[webServerUrl]/Orders/Edit/[orderId]

                                 א.         webServerUrl – שרת יעד מתוך הנתונים ברמת הלקוח

                                  ב.         orderId – מספר זיהוי שהתקבל בחזרה משלב 1 בתהליך

לדוג':

https://clouderp.io/Orders/Edit/6987

פורמט יצירת הזמנה:

פרמטר ערך
Url [webServerUrl]/Orders/SyncOrderלדוג':https://clouderp.io/Orders/SyncOrder
Method POST
Headers Content-Type:application/json
Post body Json
פרמטר סוג ערך
Token טקסטואלי חובה מפתח זיהוי מתוך הנתונים ברמת הלקוח
Base64 טקסטואלי חובה (Json) ההזמנה אחרי קידוד של base64ב UTF-8 (הסבר כלי לקידוד נמצאים באתר הזהhttps://www.base64encode.org 

 

מבנה הJson של ההזמנה:

פרמטר סוג ערך
CreatingUserEmail טקסטואלי חובה כתובת דוא"ל של המשתמש שיוצר את ההזמנה (חובה שיהיה לו משתמש במערכת CloudERP)
OrderItems מערך חובה מערך של פריטים להזמנה: 
פרמטר סוג ערך
ItemName טקסטואלי חובה שם פריט יחודי (ע"פ שם זה נזהה את האם הפריט כבר קיים אצלינו או לא)
Itemdesc טקסטואלי לא חובה תאור הפריט
SingleItemPrice מספרי, חובה מחיר לפריט בודד
Quantity מספרי, חובה כמות פריטים
Notes טקסטואלי לא חובה הערות על הרכישה ברמת הפריט
     

 
Request Body Example:

{

"Base64":"eyJDcmVhdGluZ1VzZXJFbWFpbCI6ImFzZEBhc2QuYXNkIiwgT3JkZXJJdGVtczpbe0l0ZW1OYW1lOiJJdGVtMSIsICJJdGVtRGVzYyI6IiIsIlNpbmds

ZUl0ZW1QcmljZSI6Mi4zNiwgIlF1YW50aXR5Ijo2LCAiTm90ZXMiOiJhc2QifSx7SXRlbU5hbWU6Ikl0ZW0yIiwgIkl0ZW1EZXNjIjoiMiIsIlNpbmdsZUl0ZW1QcmljZSI6My4zNiwgIlF1YW50aXR5Ijo0LCAiTm90ZXMiOiJhc2QyIn1dfQ==",

"Token":"asdfjf343464yad3hadskfgjahldf"

}

 

הbase64 קודד בעזרת האתר הזה https://www.base64encode.org/ ומכיל את הJson הבא:

 

{

"CreatingUserEmail":"asd@asd.asd",

"OrderItems": [

{"ItemName":"Item1","ItemDesc":"","SingleItemPrice":2.36,"Quantity":6,"Notes":"asd"},

{"ItemName":"Item2","ItemDesc":"2","SingleItemPrice":3.36,"Quantity":4,"Notes":"asd2"}

]

}

Response ליצירת הזמנה:

פרמטר סוג ערך
OrderId מספרי מפתח מזהה של ההזמנה לצורך הפניה אליה

 

דוגמא:

{OrderId:9999}