ממשקים

ייצוא חשבוניות ספק לחשבשבת
נכנס למסך חשבוניות לייצוא ואז נבצע את הפעולות לפי הסדר המופיע בתמונה: תמונה 1   *לאחר שנלחץ "הצג בתיקייה" תפתח התיקייה המכילה את הקובץ...
ד', 5 ספט, 2018 at 3:51 PM
איחוד תנועות - חשבשבת
א', 14 פבר, 2016 at 1:22 PM
ייצוא הזמנות לקוח לחשבשבת
תפריט חשבשבת>כללי>ממשקים>ייבוא תנועות מלאי
א', 22 מאי, 2016 at 1:49 PM
ייצוא מסמכים למסמכי מלאי בחשבשבת
מיפוי לחשבשבת ע"פ הפירוט: http://www.hash.co.il/?page_id=401 שם שדה במערכת - שם שדה בחשבשבת שדות ברמת מסמך: *שם לקוח - מפתח לקוח ...
א', 11 דצמ, 2016 at 4:55 PM
הוספת מע"מ במקור - מע"מ חובה/ הוספת ניכוי מס - מע"מ זכות
אם יש ספק עבורו סומנו השדות הבאים בפרטי ספק: אז בקובץ הממשק הוא יפצל את תנועות באופן הבא: חובה: סעיף הוצאות בסכום הקרן שהוזן בחשבונית חובה: סעיף מ...
ה', 30 יונ, 2016 at 2:04 PM
העברת תנועה תקציב מאקסל לחשבשבת
נפעל לפי הוראות חשבשבת: יצירת תנועות בקובץ אקסל - http://www.hash.co.il/?page_id=963 (ניתן להעזר בקובץ XLS המצ"ב) וממשק של האקסל לחשבשבת - http:/...
ג', 12 ספט, 2017 at 6:16 PM
מחיקת מסמכים בחשבשבת
ד', 28 דצמ, 2016 at 4:25 PM
ייבוא תנועות מסמכים לחשבשבת
*לפני הייצוא יש להקפיד שאורך מפתח חשבון הזכות והחובה אינו גבוהה מ5 תווים מכיוון שקובץ הממשק של חשבשבת לא יכול לקבל יותר נבחר את המסמכים שנרצה לייצא מתוך...
ג', 12 ספט, 2017 at 6:11 PM
ייצוא תנועות מסמכים להנה"ח בשיטה המפורטת
יש לקלוט את הקובץ שירד (movein.dat) בתוכנת הנה"ח - ייבוא תנועות בשיטה המפורטת
ג', 3 יולי, 2018 at 4:40 PM
ייצוא מנת תשלום להנה"ח
במידה ועודכן במערכת שחשבונית הספק שולמה לפני הייצוא להנה"ח אז לאחר שנייצא את חשבוניות הספק תיווצר באופן אוטומטי מנת תשלום: לאחר לחיצה על הכפתור י...
ג', 10 יולי, 2018 at 5:33 PM