מיפוי לחשבשבת ע"פ הפירוט: http://www.hash.co.il/?page_id=401


שם שדה במערכת - שם שדה בחשבשבת


שדות ברמת מסמך:

*שם לקוח - מפתח לקוח (2)

פרטי לקוח - טקסט נוסף 2 (46)

כתובת - טקסט נוסף 1 (45)

+תאריך ערך - טקסט נוסף 3 (47)

+מספר הזמנה - טקסט נוסף 4 (48)

תאריך אסמכתא - תאריך אסמכתא (9)

תאריך חתימה - תאריך נוסף/תאריך 3 (36)

הערות - הערות (37)שדות ברמת פריט:

*מספר הזמנה - מספר מסמך (3)


תאריך ערך - תאריך ערך (10)


*כמות - כמות (23)

מחיר - מחיר (24)

*מפתח פריט - מפתח פריט (22)

שם פריט - שם פריט (28)

פרטי פריט - הערה נוספת בתנועה 1 (56)


*חובה


אם קולטים דרך masofon2 ישנה אפשרות שיווצרו תנועות בספרים - יש תיבת סימון