אם יש ספק עבורו סומנו השדות הבאים בפרטי ספק:

אז בקובץ הממשק הוא יפצל את תנועות באופן הבא:

חובה: סעיף הוצאות בסכום הקרן שהוזן בחשבונית

חובה: סעיף מע"מ בסכום המע"מ שהוזן בחשבונית