פעולות

העברת תקציב מסעיף לסעיף
- הפעולה אפשרית בהרשאה בלבד - העברה בין חודשים אפשרית בהרשאה בלבד - ניתן להעביר רק אם יש יתרה בסעיף המקור - ניתן להגדיר אחוז אפשרי להעברה מתקציב ...
א', 3 יונ, 2018 at 8:52 AM
יצירת סעיף חדש
ה', 7 יונ, 2018 at 10:58 AM
יצירת סעיף הוצאה/הכנסה חדש
ה', 2 אוג, 2018 at 9:21 AM