- הפעולה אפשרית בהרשאה בלבד

- העברה בין חודשים אפשרית בהרשאה בלבד

- ניתן להעביר רק אם יש יתרה בסעיף המקור

- ניתן להגדיר אחוז אפשרי להעברה מתקציב המקור (בתוך אותו הסעיף אין הגבלה)