מסלולי אישורים

הגדרת מסלולים
ישנן 3 שיטות להגדרת מסלול (1) טורי [אברהם]>[יצחק] רק אברהם יכול להעביר ליצחק רק לאחר אישורו של יצחק יסתיים המסלול (2) מקבילי מלא [אב...
א', 18 פבר, 2018 at 5:50 PM
פתיחה ידנית של חשבון ספק/לקוח
הגדרת מסלול אישורים לפתיחת חשבון [הגדרות המערכת] הקפצת טופס מותאם כולל העלאת מסמכים [ממשק טפסים] אופציה לשימוש בחשבון רק לאחר קליטתו בהנה"ח [הגדרות ...
ב', 5 מרץ, 2018 at 4:34 PM