• הגדרת מסלול אישורים לפתיחת חשבון [הגדרות המערכת]
  • הקפצת טופס מותאם כולל העלאת מסמכים [ממשק טפסים]
  • אופציה לשימוש בחשבון רק לאחר קליטתו בהנה"ח [הגדרות המערכת]
  • שמירה תבנית ליצירת חשבון ע"י לחיצה על הוסף כתבנית [יצירת ספק/לקוח]
  • הגדרת שדות רשות/חובה/הסתרה וברירות מחדל [הגדרות מערכת]