צירוף קבצים

צירוף קבצים לישויות במערכת (הזמנה/חשבונית/פרוייקט וכו'...)
1. במסך הפרטים נמצא את טבלת 'העלאת קבצים' 2. נלחץ על כפתור ה +:  3. נבחר בקובץ וניתן לו שם: 4. לאחר בחירת הקובץ ו...
ב', 18 ינו, 2016 at 1:35 PM