1. במסך הפרטים נמצא את טבלת 'העלאת קבצים'

2. נלחץ על כפתור ה +: 
3. נבחר בקובץ וניתן לו שם:
4. לאחר בחירת הקובץ ונתינת השם נוכל ללחוץ על כפתור 'הוסף':
5. כך יראה הקובץ על גבי הישות בסוף התהליך:


כעת ניתן למחוק, לערוך ולהוריד את הקובץ