ישנן 3 שיטות להגדרת מסלול


(1) טורי


[אברהם]>[יצחק]


רק אברהם יכול להעביר ליצחק

רק לאחר אישורו של יצחק יסתיים המסלול


(2) מקבילי מלא


[אברהם]

(וגם)

[יצחק]


ממתין גם לאברהם וגם ליצחק במקביל

רק לאחר אישור של אברהם וגם יצחק יסתיים המסלול(3) מקבילי חלקי


[אברהם] 

(או)

[יצחק]


ממתין לאברהם או ליצחק במקביל

רק לאחר אישור של אברהם או יצחק יסתיים המסלול


הרכבת מסלול מכמה שיטות, לדוגמה:

מקבילי מלא + טורי + מקבילי חלקי


[אברהם]>[יעקב]>[דוד]

(וגם)                 (או)

[יצחק]               [שלמה]


ממתין גם לאברהם וגם ליצחק במקביל, לאחר מכן ליעקב ולאחר מכן לדוד או שלמה


מסלולים לפי

 • מחלקה
 • סכום
 • משתמש
 • סעיף מתוקצב/חורג
 • ספק
 • חוקיות בספרור בתוך מספר הסעיף
 • קוד תמחיר
 • קוד מיון

מסלול דינאמי

 • איחוד של כמה מסלולים שונים (לדוגמה מכמה מחלקות שונות בארגון)
 • הוספה/הסרה דינאמית של משתמש למסלול על פי צורך
 • אפשרות לדלג אחור למשתמש במסלול - עבור כל משתמש
 • דילוג קדימה/סיום מסלול - על פי הרשאה
 • חיוב מילוי טופס מוגדר מראש כחלק מהאישור

כללי

 • ניתן להחיל את המסלול על כל הישויות במערכת - הזמנות ספק, חשבוניות ספק, מסמכים (הזמנות לקוח, חשבוניות מס לקוח, קבלות ומסמכים דינאמיים)
 • אין הגבלה במספר המשתמשים למסלול

הגדרת מסלול

 • משקל: במידה והזמנת ספק נוצרה מכמה סעיפים בעלי מסלולים שונים אז ככל שהמשקל נמוך יותר המאשר ישובץ מוקדם יותר במסלול.
 • כלול יוצר: נוסיף את 'כלול יוצר' במידה וישנו שלב נוסף לאחר יצירת היישות (הזמנת ספק/מסמך/שיוך) ולפני שליחה למסלול אישורים. לדוגמה: נרצה שיוצר הזמנת הספק יהיה חייב להעלות הצעת מחיר (יש להגדיר כטופס).
 • טופס: לאחר שהוגדר טופס מראש בממשק הטפסים (במסך הגדרות חברה) ניתן להוסיפו למסלול האישורים כך שבכדי להתקדם במסלול המשתמש יהיה חייב למלא את הטופס.
 • ספרור: לאחר שהוגדר ספרור מראש בממשק הספרור (במסך הגדרות חברה) ניתן להוסיפו למסלול האישורים כך שכל סעיף שעומד בהגדרת הספרור יכלול את המאשר/ים שהוגדרו במסלול