מע"מ

מבנה התנועות בקובץ הממשק
המערכת מעבירה להנה"ח תנועות בגין החשבוניות שנקלטו ואושרו על פי ההזמנה שנוצרה בגינן על פי הפירוט הבא: עמותה סכום ההזמנה: 117 סכום החשבונית כולל...
ד', 26 אפר, 2017 at 10:30 AM