פער בין חשבונית להזמנה

העלאת חשבונית זיכוי ספק
העלאת חשבונית זיכוי מתבצעת כמו העלאת חשבונית רגילה, רק עם מינוס בסכום אי אפשר ליצור הזמנה שלילית ולשייך אליה את חשבונית הזיכוי חשבונית הזיכוי חייבת תמיד ...
ה', 24 מאי, 2018 at 12:58 PM