במסמך חשבונית מס קבלה בגין שיק, מבנה התנועות שיעברו לספרים יהיה:


חובה לקוח, זכות הכנסה

חובה קופת שיקים, זכות לקוחבמסמך הפקדת שיק*, מבנה התנועות שיעברו לספרים יהיה:


חובה בנק, זכות קופת שיקים


*במסמך ההפקדה צריך לשים בשדה הלקוח את הבנק, ובסעיפים קופת שיקים