יצירת מסמך הזמנה מקוונת

יצירת שיוך בין ההזמנה למסמך


הגדרת מסמכי יעד להזמנה המקוונת בסוג מסמך (יש UI)

(טבלת DocumentTypes:

PaymentReciptDocumentTypeAssociationsSourceId - עבור שיוך קבלי. ID מתוך טבלת DocumentTypeAssociationsSources

AdditionalPaymentReciptDocumentTypeAssociationsSourceId - עבור שיוך חשבונאי. ID מתוך טבלת DocumentTypeAssociationsSources

DebitDocumentTypeAssociationsSourceId - עבור חשבון/חשבונית מס בלבד. ID מתוך טבלת DocumentTypeAssociationsSources)


יצירת חנות עם בחירת לקוח דיפולטיבי ללקוחות לא מזוהים

יצירת פריט עם מחיר מכירה וסעיף הכנסות

שיוך הפריט לחנות

שיוך הפריט לפורם בטבלת

DocumentItemFormDefinition (יש UI)


יש להגדיר אמצעי תשלום אשראי במסך אמצעי תשלום

לאחר מכן יש לקשר בין כל אחד מאמצעי התשלום (אשראים שונים) לסוג מסמך בבסיס נתונים בטבלת

DocumentTypePaymentMethods

DocumentTypeId = של ההזמנה המקוונת!!! (ולא של החשבון מס קבלה)

PaymentMethodId = של האשראי

CardIssuerCode

IsraCard = 1

2 = VisaCal

Dyners = 3

AmericanExpress = 4

LeumiCard = 6