היחס בין CloudERP למערכת הפיננסית של הארגון

 • מערכת CloudERP אינה עומדת בפני עצמה אלא על גבי על מערכת הספרים החשבונאיים הקיימים (על פי חוק) של הארגון
 • המערכת משקפת באופן מלא את התנועות החשבונאיות בספרי הארגון באמצעות רכיב סנכרון ייעודי שקורא את בסיס הנתונים של הארגון כל הזמן
 • כל תנועה שתירשם בספרי הארגון תעודכן באופן מיידי במערכת CloudERP
 • קיימת הלימה מלאה בין מבנה האינדקס של הארגון למערכת ואין אפשרות לייצר אינדקס כלשהו נפרד במערכת
 • התנועות התקציביות אינן נרשמות בספרי החברה אלא במנה תקציבית אותה המערכת מסנכרנת ומאפשרת למשתמש בCloudERP לעדכן נקודתית את התקציב
 • במידה ותרשם בספרי החברה תנועה בחובה על סעיף הוצאה מתוקצב המערכת תציג יתרה לניצול עם הפחתה של סכום רשומת החובה


השימוש בCloudERP

 • המערכת מאפשרת למשתמשים לבצע יצירת מסמכים וניהול תהליכם ארגוניים על גבי מבנה האינדקס החשבונאי הקיים בספרי החברה
 • בסוף התהליכים במערכת נרשמות לספרי החברה התנועות הרלוונטיות באמצעות קבצי ממשק חשבונאיים
 • המערכת מתווכת את המערכת הפיננסית לכלל המשתמשים בארגון אף לאלו שאינם בעלי רקע חשבונאי


API למערכת ממוחשבות אחרות בארגון

 • למערכת קיים API באמצעותו ניתן להזין למערכת מסמכים והזמנות רכש
 • השימוש ב API לרוב מתרחש ממערכות ממוחשבות ייעודיות שבסוף התהליך הפנימי אצלן נדרשות להעביר לCloudERP מסמך שעובר במערכת מסלול פיננסי שבסופו נרשמות התנועות הרלוונטיות בספרי החברה