בכל רשימה במערכת בה קיים מנגנון חיפוש ניתן לשמור את שאילתת החיפוש לצורך שימוש חוזר


ניתן להגיע למסכי החיפוש מסרגל החיפוש המהיר:


דוגמה לשמירת שאילתה בעץ:


הוספת קיצור דרך לשאילתה בדף הבית: