במעברי שנה נוצרת לעיתים בעיה בה ההזמנה יצאה משנת התקציב הקודמת אך החשבונית הגיעה על שנת התקציב הנוכחית

במקרה זה ניתן להגדיר במערכת סעיף הוצאות לשלם במך עריכת תקציב:

במידה ויגדר סעיף זה, כשנייצא חשבונית עבור הזמנה משנת מס קודמת אז התנועה תהיה:


חובה הוצאה (שנה קודמת), זכות הוצאות לשלם(שנה קודמת)


חובה הוצאות לשלם(שנה נוכחית), זכות ספק(שנה נוכחית)


שימו לב, יש להשתמש במבנה זה במידה ולא החלה הביקורת השנתית של השנה הקודמת. מרגע הקפאת התקציב של השנה הקודמת עבור הביקורת השנתית יש לעצור את המנגנון של הוצאות לשלם