• ניתן להעביר הזמנה מתקציב X לתקציב Y במידה וכל סעיפי ההזמנה קיימים בשני התקציבים
  • לאחר ההעברה לא תהיה יותר הזמנה בתקציב X אלא רק בתקציב Y
  • לא ניתן להעביר הזמנה שכבר שוייכה לחשבונית ספק (תוצג הודעה)