במידה וכבר הועלתה חשבונית למערכת אך עדיין לא שוייכה במלואה להזמנה, באפשרותנו לשייך את החשבנית להזמנה באופן הבא: