במדריך זה מוסבר איך להעלות חשבונית חיוב למערכת

לעזרה בנושא העלאת חשבנית זיכוי ספק לחץ כאן
שמור: יצירת חשבונית ספק במערכת ללא שום פעולה (החשבונית תמתין עד שישיכו אותה להזמנת ספק)


שמור ושייך: לאחר השמירה נעבור למסך שיוך החשבונית ספק שזה עתה הועלתה ונשייך להזמנת ספק הרלוונטית (רלוונטי במידה וכבר ישנה הזמנת ספק שכבר הוכנה מראש)


שמור וצור הזמנה: לאחר השמירה נעבור למסך יצירת הזמנת ספק, שם נבחר את סעיף ההוצאות. השיוך בין החשבונית להזמנה יתבצע אוטומטית (רלוונטי במידה ואין הזמנת ספק שהוכנה מראש)