המערכת יודעת למפות ספרורים בתוך מספר האינדקס ומאפשרת לפלח/להגדיר מסלולי אישורים לפיהם

לדוגמה: ניתן להגדיר שכל החשבונות שמתחילים ב1 יוגדרו כחשבונות הוצאה וגם כל חשבון שהמספר בספרה השנייה והשלישית הוא 70 ילך לאישור אברהם


על מנת לאפשר חתכים לפי ספרור נכנס ל'הגדרת קטגוריה תקציבית' בהגדרות חברה


על מנת לאפשר מסלולים לפי ספרור נכנס ל'ספרור' בהגדרות חברה