בתזרים ההזמנות מוצגים הסכומים ע"פ תאריך הערך שהוזן לסעיף ההזמנה

הסכום יוצג כל עוד החשבונית שכנגדה לא נקלטה בספרים

במידה ושוייכה חשבונית עסקה, היא תוצג בתזרים אלא אם כן הזינו לחשבונית העסקה אמצעי תשלום