רקע

עבור פריט שנרכש בחנות נוצרים באופן אוטומטי 3 מסמכים:

1. הזמנת לקוח מקוונת

2. חשבונית מס/חשבון (משוייך להזמנה המקוונת)

3. קבלה (משוייך להזמנה המקוונת)תהליך הזיכוי

בכדי לזכות בגין פריט שנרכש נצטרך באופן יזום ליצור 2 מסמכים מתוך ההזמנה המקוונת


שלב 1

מתוך ההזמנה המקוונת נלחץ על כפתור "צור מסמך ושייך"

נבחר בחשבונית מס זיכוי/חשבון זיכוי

הסכום יהיה חיובי
שלב 2

שוב, מתוך ההזמנה המקוונת נלחץ על כפתור "צור מסמך ושייך"

נבחר בקבלה

הסכום יהיה שלילי
שלב 3

נערוך את ההזמנה המקוונת ונפחית את סכום הסעיף (0 במקרה של זיכוי מלא, או יותר מ 0 במקרה של זיכוי חלקי), ונחליף את הפריט שנרכש בפריט 'ללא'


לאחר הקטנת ההזמנה המקוונת הפריט יוסר מרשימת הפריטים שנרכשו