יתרת התקציב* מתחילת מסגרת התקציב עד לחודש ההזמנה

פחות

ההוצאות העתידיות שחורגות ממסגרת התקציב העתידית החל מחודש שלאחר חודש ההזמנה ועד לסוף מסגרת התקציב


*(תקציב - הוצאות בפועל הנה"ח + שריון + ממתין שלי)