סטטוס זה אומר שהחשבונית כבר רשומה בספרי החברה במנה קבועה


לאחר שחשבונית מיוצאת היא ישר תופיע במסך "יוצא ולא נקלט בספרים" בדף הבית

בחברות עם סנכרון ספרים אוטומטי סטטוס זה יעודכן באופן אוטומטי לאחר סנכרון והחשבונית תוסר ממסך "יוצא ולא נקלט בספרים" ללא צורך בהתערבות ידנית

בחברות ללא סנכרון ספרים אוטומטי יש לעדכן סטטוס זה באופן ידני