בכדי לעדכן באופן ידני חשבונית כ"נרשם בספרים" נבחר את החשבונית בוי מצד ימין ונלחץ על הספר שיופיע בסרגל למעלה משמאל:כל החשבוניות שיוצאו ולא נרשמו יויעו במסך "יוצא ולא נקלט בספרים" בדף הבית