תקציב הנה"ח

חד שנתי

יש לפתוח במערכת תקציב חדש


רב שנתי

יש לעדכן את תאריך סיום התקציב במסך עריכת תקציב לסוף השנה החדשה 

במידה והתקציב מתחדש כל שנה מחדש יש להזין את מועד איפוס התקציב (לדוגמה - 31/12/2010, [רק היום והחודש משמעותיים, לא השנה])


הזמנות פתוחות

הבעיה בהזמנות שנשארו פתוחות בסוף השנה היא שהחשבוניות שלהן יירשמו על שנה הבאה וינצלו את התקציב של שנה הבאה במקום של השנה הנוכחית
על מנת להדמודד עם בעיה זו ניתן לרשום את ההוצאה על סעיף הוצאות לשלם