נכנס להתחברות ספקים ושם נזין את פרטי ההזדהות ולאחר מכן נלחץ 'התחבר'


e7nOatlHfpaL1y4Vl_hfwGTZuUDyA-Y7Hg.png


נלחץ על כפתור 'העלאת חשבונית'

p6pFq09kIfohhotCVqPB4EfN0HjoJPObHw.png
נזין את פרטי החשבונית ולאחר מכן נלחץ 'שמור' (כל שדה שמסומן באדום הוא שדה חובה)

nIU7ZRw0Yd-Vp_kfYAayp1N64qB_0unoUw.png