דוגמה:

תקופת התקציב היא מ 01/03 עד 28/02 (12 חודשים)

בסעיף X כל חודש מתוקצב ב 1000 ש"ח (סה"כ לתקופה - 12000 שח)

הוזנה הזמנה בחודש 03 ע"ס 600 ש"ח

חשבונית בסך של 600 שח הגיעה בחודש 04 ונרשמה בחשבשבת עם תאריך אסמכתא בחודש 04 ותאריך נוסף 03


במקרה שכזה תאריך ניצול התקציב ייקבע לפי הגדרת הסנכרון של החברה (מוגדר באופן חד פעמי בהקמת החברה):

הסנכרון מוגדר ע"פ תאריך אסמכתא - הניצול יעמוד על 600 ש"ח בחודש 04 ועל 0 ש"ח בחודש 03

הסנכרון מוגדר ע"פ תאריך נוסף - הניצול יעמוד על 600 ש"ח בחודש 03 ועל 0 ש"ח בחודש 04

 


יש לשים לב שכל הנתונים יעברו למערכת על פי תאריך הסנכרון, ואם לא יהיה מצוין התאריך שנבחר לסנכרון באיזושהי תנועה בהנה"ח אז היא לא תעבור (!)