תרשים הזרימה מציג את התהליך כפי שהוא מתנהל בפרויקטים גדולים

במידה והתהליך מתנהל כפי שהוא מופיע במערכת אז ניתן לראות בשורה אחת את מצב הפרויקט - משלב ההזמנה מהלקוח ועם התשלום שהתקבל