המערכת מאפשרת לשמור שאילתות חיפוש של הזמנה / חשבונית / מסמך


לאחר הזנת פרטי החיפוש נלחץ על כפתור שמור


בחלון שיקפוץ ניתן שם לחיפוש ונלחץ אישור, עכשיו החיפוש יופיע ככפתור בשורת הכפתורים של הישות


אם נרצה לשנות את שם החיפוש נלחץ על שלושת הקווים המאוזנים שנמצאים בפינת הכפתור


אם נרצה שהכפתור גם יופיע בדף הבית אז נסמן בV את "הצג במסך הראשי" כפי שמופיע בתמונה