מנגנון התגיות מאפשר לתייג הזמנה / חשבונית / מסמך


כדי לעשות זאת יש להיכנס למסך הפרטים של הישות הרלוונטית וללחוץ על ה +
לאחר שניתן שם לתגית יש ללחוץ [Enter] כדי להוסיף אותה

ניתן להוסיף כמה תגיות לישות


לאחר שניתנה תגית ניתן לחפש את הישות שמכילה את התגית דרך מנגנון החיפוש