ניצור הזמנה חדשה

נזין את נתוני ברירת המחדל

נשמור ע"י לחיצה על כפתור הדיסקט למעלה

לאחר הלחיצה לא יקרה כלום אך הוא ישמור את ההעדפות האלה להזמנה לכל הזמנה חדשה שתיצרו