יש לוודא שהחשבון הראשי של הכרטיסים מוגדר כהכנסות/הוצאות על מנת שיהיה ניתן להבחין בין תקציב הוצאות לתקציב הכנסות