ניכנס לאתר המערכת דרך הדפדפן שעל המכשיר - clouderp.ioלאחר הכניסה למערכת נלחץ על כניסה רגילהנכניס את המייל והסיסמה ונלחץ 'התחבר'


עכשיו אנו בתוך המערכת


אם ברצונך להוסיף קיצור דרך למערכת מדף הבית של המכשיר נלחץ על שלוש הנקודות מצד ימין למעלה (משתנה ממכשיר למכשיר, זה יכול להיות גם לחיצה על כפתור ההגדרות במכשיר משמאל למטה)


ואז נלחץ 'הוסף לדף הבית'


נלחץ על 'הוסף'


לאחר מכן יופיע קיצור הדרך