תאריך ברירת המחדל ביצירת הזמנה הוא התאריך בו נוצרת ההזמנה


במידה ונרצה להוציא את ההזמנה מתאריך שונה נוכל לבחור את התאריך הרצוי בסעיף:

במידה ונרצה להוציא מאותו הסעיף מכמה חודשים שונים נוכל להוסיף את הסעיף כמה פעמים וכל פעם לבחור עבורו תאריך שונה: