ספק:

-יש ללחוץ על כפתור 'סנכרן עכשיו' ב cloudERP

-יש לוודא שקוד המיון של הספק בטווח שהוגדר עבור סנכרון ספקים בפרטי החברה

-יש לוודא שהחשבון הראשי של הספק הוגדר כ"ספקים"


סעיף:

-יש לוודא שקוד המיון של הסעיף בטווח שהוגדר עבור סנכרון סעיפים בפרטי החברה

-יש לוודא שהחשבון הראשי של הסעיף הוגדר כסעיף הוצאות


שימו לב, אין צורך ליצור ספק/סעיף המערכת, הכל נקלט אוטומטית מהנה"ח