נכנס לעץ

1. נכניס את טווח התאריכים הראשון

2. נלחץ על כפתור ה + משמאל למעלה

3. נכניס את טווח התאריכים השני

4. במידה ומדובר על תקציב שונה יש לבחור אותו

5. נלחץ 'חשב'


**כל תקציב מוצג בצבע שנבחר עבורו


דוגמא: