לאחר העלאת החשבונית למערכת, בפעולות החשבונית נלחץ על 'יצירת הזמנה עבור חשבונית':


לאחר הלחיצה נגיע למסך יצירת הזמנה:


במסך זה ניתן לראות את היתרה לשיוך ומספר החשבונית (במלבן כחול)

כעת מה שנותר לעשות הוא לבחור פריט ולאחר מכן סעיף ואז ללחוץ 'צור הזמנה'

המערכת תשייך באופן אוטומטי את ההזמנה לחשבונית ואלו יוכלו להמשיך הלאה בתהליך